Menu

Najbardziej popularne tradycje, które opanowały polskie wesela i śluby.

 Zwyczaje weselne z biegiem czasu ulegają zmianom, są jednak pewne tradycje, które nie ustały i Pary Młode chętnie je podtrzymują. Jedną z nich jest błogosławieństwo Pary Młodej, to chyba najbardziej symboliczne wydarzenie w dniu ślubu. Ma ono zapewnić pomyślność, szczęście i dostatek, rozpoczynając tym samym nową, wspólną drogę w życiu nowożeńców. Kolejnym zwyczajem jest obsypywanie Pary Młodej drobnymi monetami po zakończonej uroczystości zaślubin. Zebrane przez nich pieniądze symbolizują szczęście i majętność. Przed rozpoczęciem części weselnej rodzice witają Parę Młodą chlebem i solą. które mają przynieść Parze Młodej światłość, mądrość, dobrobyt i szczęście. Tort, nieodłączny element każdego wesela symbolizuje słodkie życie, a tradycja nakazuje wspólne pokrojenie pierwszego kawałka przez Parę Młodą i podzielenie się nim wzajemnie. Oczepiny zaczynają się tuż po północy, wg zwyczaju Panna Młoda rzuca swoim welonem lub bukietem, a panna która go złapie, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Na tej samej zasadzie kawalerzy łapią muchę lub krawat Pana Młodego. Zwyczajów weselnych jest jeszcze wiele, lecz to właśnie te dominują na polskich ślubach i weselach.